Szanowni Państwo

       Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, której tematem jest „Profesjonalizacja w akademickim kształceniu pedagogów”. Spotkanie odbędzie się  w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku. Miejscem obrad będzie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczące się przy ulicy Kopcińskiego 16/18, w Łodzi.

     Celem konferencji jest pogłębienie dotychczasowej refleksji nad statusem kształcenia akademickiego oraz jakością wiedzy tworzonej za sprawą akademickiej praktyki. Tocząca się w tym zakresie dyskusja, a także inicjowane mechanizmy zmiany i doskonalenia, ujawniają liczne problemy – sygnalizują zasadnicze napięcia pomiędzy ideologicznie podtrzymywanym wizerunkiem edukacji akademickiej, teoretycznymi objaśnieniami dokonujących się w niej przemian oraz krytycznym opisem odpowiadającej im praktyki. Rodzące się w tym zakresie wątpliwości, skutkujące koniecznością stałego ponawiania podstawowych pytać – czym jest dzisiaj uniwersytet, uczelnia akademicka, czym jest akademicka edukacja, jakie jest jej znaczenie życiowe i biograficzne, jakie posiada ona odniesienie do zmieniających się oczekiwań związanych z profesjonalizacją działań społecznych – posiadają szczególne znaczenie dla pedagogiki i nauk o wychowaniu. Dotyczą bowiem nie tylko instytucjonalnego aspektu uczenia się człowieka, ale także jego kulturowego sensu oraz wymiaru osobowego.

Dziekan Wydziału nauk o Wychowaniu

Prof. nzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Jacek Piekarski

Prof. nzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

Prof. nzw. dr hab. Krzysztof  Szmidt

więcej…

Reklamy